Za varno odsesavanje in filtriranje virusov, cvetnega prahu, spor, bakterij, klic in drugih delcev je potrebna ustrezna

Tehnologija

Delce je treba vsesati s potrebno hitrostjo in silo ter jih čim bolje filtrirati in ubiti (inaktivirati). Na naslednjih straneh prikazujemo svojo rešitev skupaj z mnenji strokovnjakov in znanstvenikov, ki pojasnijo, da je naš koncept najučinkovitejši.

Funkcija

Več informacij

Področja uporabe

Več informacij

Področja uporabe

Več informacij

Znanost – dejstva – študije

Več informacij

Znanost – dejstva – študije

Več informacij

VSEBUJE RAZVOJ IN ZNANJE IZ